English | Slovak

SMS správy

POST JSON Send SMS Odoslanie správy cez JSON POST
GET JSON Send SMS Odoslanie správy cez JSON GET
SOAP Send SMS Odoslanie správy cez SOAP
POST JSON Push MO Prijatie SMS správy od užívateľa


Doručenky

POST JSON Pull delivery status Vyžiadanie doručenky cez JSON POST
GET JSON Pull delivery status Vyžiadanie doručenky cez JSON GET
SOAP Pull delivery status Vyžiadanie doručenky cez SOAP
POST JSON Push delivery status Preposlanie doručenky


Overovanie stavu MSISDN

GET JSON Overovanie stavu MSISDN (JSON/GET)


Príklady

Stiahnuť Vzorové príklady použitia + triedy v PHP