SMS doručenky cez GET

GET https://api.bsms.viamobile.sk/get/delivery - Zistenie stavu doručenia SMS


HTTP Basic Autorizácia

HTTP hlavička Hodnota
Authorization Basic base64(username:password)
GET https://api.bsms.viamobile.sk/get/delivery?id=1 HTTP/1.1 Content-Type: text/xml;charset=UTF-8 Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0 Host: api.bsms.viamobile.sk

JSON Web Token (JWT) Autorizácia

Vyžiadanie JWT platného 24 hodín.
Pozri aj jwt.io
GET https://api.bsms.viamobile.sk/token/create?username=test&password=test HTTP/1.1 Content-Type: text/xml;charset=UTF-8 Host: api.bsms.viamobile.sk
Parameter Povinný Typ Popis
/response/status Povinný Int32 HTTP status (200 ok, 4xx chyba)
/response/jwt Povinný String JSON Web Token
{ "response": { "status": 200, "jwt" : "xxx.yyy.zzz" } }
1. SMS dorucenka

Vyziadanie SMS doručenky - request

Parameter Povinný Typ Popis
id
Povinný int64 Unikátne ID odoslanej správy zo systému klienta
jwt
Nepovinný String JSON Web Token
GET https://api.bsms.viamobile.sk/get/delivery?id=123 HTTP/1.1 Content-Type: text/xml;charset=UTF-8 Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0 Host: api.bsms.viamobile.sk
GET https://api.bsms.viamobile.sk/get/delivery?id=123&jwt=xxx.yyy.zzz HTTP/1.1 Content-Type: text/xml;charset=UTF-8 Host: api.bsms.viamobile.sk

Response

Parameter Typ Popis
id
int64 unikátne ID zaslanej SMS
received timestamp dátum prijatia delivery reportu od operátora alebo v prípade waiting dátum poslednej kontroly
status string(50) delivered - správa doručená, undeliverable - správa nedoručená, waiting - neznámy stav, expired - správa bol nedoručená
operator int32 Kód operátora - 23101 Orange SK, 23102 Telekom SK, 23103 4rka SK, 23106 O2 SK, 23000 CZ, 0 ostatne
price decimal Cena za jednu správu (Správa môže byť rozdelená do viacerých multipart SMS). null, ak nie je v systéme nastavená suma za 1 SMS.
parts int32 Počet SMS v správe pre multipart SMS.
{ "response": { "status": 200, "delivery": [ { "id": 123, "received": "2014-02-01 22:59:00", "status": "delivered", "operator": 23101, "price": 0.03, "parts": 1 } ] } }