Doručenka cez SOAP

WSDL: https://api.bsms.viamobile.sk/soap?wsdl
Endpoint: https://api.bsms.viamobile.sk/soap
Metóda: GetDeliveryStatus


HTTP Basic Autorizácia

HTTP hlavička Hodnota
Authorization Basic base64(username:password)
POST https://api.bsms.viamobile.sk/soap HTTP/1.1 Content-Type: text/xml;charset=UTF-8 SOAPAction: "http://bsms.viamobile.sk/GetDeliveryStatus" Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0 Host: api.bsms.viamobile.sk

Error kódy

Kód Popis Vysvetlenie
1000 Unknown username/password Nesprávne meno alebo heslo
1. Vyžiadanie doručenky

Doručenka - request

Parameter Povinný Typ Popis
/messageIds/id
Nepovinný Int64 Unikátne ID odoslanej správy zo systému klienta
/messageIds/bsmsId
Nepovinný Int64 Unikátne ID odoslanej správy zo systému BSMS
POST https://api.bsms.viamobile.sk/soap HTTP/1.1 Content-Type: text/xml;charset=UTF-8 SOAPAction: "http://bsms.viamobile.sk/GetDeliveryStatus" Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0 Host: api.bsms.viamobile.sk <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:bsms="http://bsms.viamobile.sk/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <bsms:messageIds> <id>1</id> <bsmsId>123456790</bsmsId> </bsms:messageIds> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Doručenka - response

Parameter Povinný Typ Popis
/messageDeliveryStatus/id
Nepovinný Int64 Unikátne ID odoslanej správy zo systému klienta
/messageDeliveryStatus/status
Povinný String Stav odoslania ku každej správe:
ok - Správa odoslaná
blacklist - MSISDN je na blackliste, správa neodoslaná
error - Správa neodoslaná
notAllowed - Nepovolené MSISDN na testovanie, správa neodoslaná
network_disabled - Cieľová sieť blokovaná, správa neodoslaná
/messageDeliveryStatus/price
Nepovinný Decimal Cena za jednu správu (správa môže byť rozdelená do viacerých multipart SMS).
Null, ak nie je v systéme nastavená suma za 1 SMS.
/messageDeliveryStatus/parts
Povinný Decimal Počet SMS v správe pre multipart SMS.
/messageDeliveryStatus/bsmsId
Povinný Int64 Unikátne ID odoslanej správy zo systému BSMS
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://bsms.viamobile.sk/"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:messageDeliveryStatuses> <ns1:messageDeliveryStatus> <id>1</id> <status>delivered</status> <price>0.05</price> <parts>1</parts> <bsmsId>123456789</bsmsId> </ns1:messageDeliveryStatus> <ns1:messageDeliveryStatus> <id/> <status>waiting</status> <price>0.1</price> <parts>2</parts> <bsmsId>123456790</bsmsId> </ns1:messageDeliveryStatus> </ns1:messageDeliveryStatuses> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope>