HLR JSON

Endpoint: https://api.bsms.viamobile.sk/hlr/json


HTTP Basic Autorizácia

HTTP hlavička Hodnota
Authorization Basic base64(username:password)
GET https://api.bsms.viamobile.sk/json/hlr?msisdn=421903123456 HTTP/1.1 Content-Type: text/xml;charset=UTF-8 Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0 Host: api.bsms.viamobile.sk

Error kódy

Kód Popis
1000 Unauthorized Nesprávne meno alebo heslo
{ "response": { "status": 401, "code": 1000, "description": "Unauthorized" } }
HLR sync

Request

Parameter Povinný Typ Popis
msisdn
Povinný Int64 Číslo v medzinárodnom formáte bez + a 00 na začiatku. Napr. 421903123456
GET https://api.bsms.viamobile.sk/json/hlr?msisdn=421903123456 HTTP/1.1 Content-Type: text/xml;charset=UTF-8 Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0 Host: api.bsms.viamobile.sk

Response

Parameter Povinný Typ Popis
/response/status Povinný Int32 HTTP status (200 ok, 4xx chyba)
/response/hlr-status Povinný String VALID
UNKNOWN
INVALID-NUMBER
UNKNOWN-NUMBER
ABSENT-NUMBER
TELESERVICE-UNKNOWN
CALL-BARRED
NOT-SUPPORTED
/response/msisdn Povinný Int64 MSISDN z requestu
/response/mccmnc Povinný Int32 MCC + MNC kod operatora
{ "response": { "status": "200", "hlr-status": "VALID", "msisdn": 421903123456, "mccmnc": 23102 } }