POST JSON Push MO

Popis
Prijatie SMS správy od užívateľa
Použitie
MO SMS (Mobile originated SMS) od používateľa sú automaticky doručované na Callback URL ako JSON objekt metódou HTTP/S POST.
Pre každú správu je vygenerovaný samostatný request. Multipart SMS sú doručené ako jedna súvislá správa.
Callback URL je vopred dohodnutá. HMAC SHA1 kľúč prideľuje Viamobile (je odlišný od hesla pre posielanie SMS).
1. MO Správa

Request

Parameter Typ Popis
id
Povinný Int64 Unikátne ID prijatej správy
msisdn
Povinný String(32) Odosielaľ správy
address
Povinný String(32) Cieľová adresa správy
gtw
Povinný Int32 Kod operatora
message
Povinný String Text SMS správy. Kódovanie UTF8.
hash
Povinný String HMAC SHA1 hash vytvorený spojením ostatných parametrov (id + msisdn + address + gtw + message)
{ "id": 123, "msisdn": "+421903123456", "address": "+421902028970", "gtw": 23102, "message": "Test message", "hash": "daca8d139dd196282c92bdd78303f9953052c0de" }

Response

HTTP/1.1 200 OK OK